Na A4 i S8 powstaną stacje ładowania samochodów elektrycznych

Vozilla wypożyczalnia samochodów elektrycznych wrocław (cennik i mapa)
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Rusza pilotażowy projekt budowy punktów ładowania samochodów elektrycznych na drogach krajowych. Co nas szczególnie cieszy – jako pierwsze zostaną uwzględnione drogi, które łączą Wrocław z Katowicami oraz Łodzią.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKIA), wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, właśnie ogłosiła przetarg pierwszy odcinek „zielonej drogi”, na którym mają znajdować się punkty ładowania samochodów elektrycznych.

Przetarg obejmuje odcinki dróg łączące Wrocław z Katowicami (autostrada A4) oraz Łodzią (Droga S8) i dotyczy dzierżawy miejsc pod budowę ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na trzynastu MOP-ach kategorii I.
stacje ladowania samochodow elektrycznych autostrada a4 s8

Na potencjalnych dzierżawców czekają miejsca na ośmiu MOP-ach na A4 (Krajków Pd., Krajków Pn., Przysiecz, Jankowice Wielkie, Wierzbnik, Prószków, Proboszczowice i Chechło) oraz pięciu na S8 (Gózew Pn., Chojny, Dąbrowa Wielka, Jonas Pn. i Jonas Pd.).

Aby zachować konkurencyjność pomiędzy dzierżawcami poszczególnych lokalizacji będą oni mogli składać oferty na co drugi MOP znajdujący się po tej samej stronie drogi (zgodnie z zasadą ABAB)

W przetargu mogą startować firmy, które pełnią funkcję operatora punktów ładowania samochodów elektrycznych lub dostawcy usługi ładowania dla tych punktów na minimum dwóch punktach przez okres co najmniej sześciu miesięcy od dnia złożenia oferty. Kolejnym wymogiem jest uzyskanie średniego rocznego przychodu za ostatni pełny rok obrotowy w wysokości nie mniejszej niż milion zł.

Zadaniem wyłonionego w przetargu dzierżawcy, z którym umowa zostanie podpisana na 10 lat (z możliwością wydłużenia o dodatkowe 5 lat), będzie wybudowanie dwóch ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, pełnienie roli operatora i dostawcy usługi ładowania dla tych punktów oraz dostosowanie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych w czasie ładowania poprzez jego odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome.

Dzierżawca będzie płacił GDDKiA czynsz określony w złożonej ofercie.