Park Wojszycki – kiedy powstanie? [WBO, wykonawca, przetarg 2019-2020, kiedy otwarcie]

zielen miejska park wojszycki realizacja kiedy otwarcie 2019 2020
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Zarząd Zieleni Miejskiej rozstrzygnął postępowanie przetargowe, wyłonił wykonawcę i w ten sposób zakończył przetarg na park Wojszycki. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektów zgłoszonych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Prace powinny zakończyć się w maju przyszłego roku.

Park Wojszyce – nowy park we Wrocławiu

Park na Wojszycach zostanie zrealizowany w ramach dwóch projektów zgłoszonych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego – nr 409 w 2017 roku i nr 91 w 2018 roku oraz „rozszerzenia programu na kolejne lata planu”. Zagospodarowany zostanie teren o powierzchni 1,09 ha, między ulicą Oboźną, Zawiszy Czarnego i Wierzyńskiego.

Etapy realizacji parku na Wojszycach

Realizację inwestycji podzielono na 5 etapów.

  • Etap I
    W ramach pierwszego, etapu, wyłoniona jako wykonawca w przetargu firma Park-M Sp. z o.o. do 30 września bieżącego roku opracuje dokumentację projektową dla potrzeb realizacji robót wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń.
  • Etap II, III i IV
    Kolejne trzy etapy, które powinny zakończyć się do 29 maja 2020 roku, zakładają realizację zagospodarowania części parku – zgodnie z przedstawionym etapowaniem oraz zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla danego etapu lub wykonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Ponadto, nasadzona zostanie zieleń oraz zostanie zapewniony nadzór autorski.
  • Etap V
    Etap piąty to trwająca 3 lata pielęgnacja gwarancyjna zieleni.

Ciągi piesze, ławki i place zabaw
W ramach inwestycji na terenie zielonym ma powstać nowy układ ciągów pieszych. Będą to ścieżki spacerowe wysypane żwirem a ich układ będzie nawiązywać do istniejących już „przedeptów”, uwzględniające istniejące i przewidywane wejścia na teren parku, z zachowaniem wewnętrznych polan.

Przy ciągach pieszych, na utwardzonych placach wyłożonych kostką betonową, przewidziano ustawienie ławek parkowych, stojaków na rowery i koszy na odpady, a także zaplanowano nasadzenie zieleni.

Dla uatrakcyjnienia terenu parku, w części północnej, w otoczeniu drzewostanu zaprojektowano dwa place zabaw dla młodszych i starszych dzieci.

Głosy co do potrzeby zagospodarowania polany w centralnej części parku wojszyckiego były podzielone. Ostatecznie pozostanie jako miejsce np. do gry w badmintona, opalania, czy na piknik. Place zabaw dla dzieci młodszych i starszych zostaną umieszczone blisko siebie, w zacienionym miejscu.

Pierwsze prace rozpoczną się jednak od przebudowy linii średniego napięcia oraz uporządkowania terenu – a ta, podobnie jak w przypadku Parku Mamuta na Wrocławskim Oporowie – może się przeciągnąć…

Park na Wojszycach – termin realizacji

Co ważne, opracowaną koncepcję dla całego terenu konsultowano uprzednio z mieszkańcami osiedla Wojszyce. Inwestycja, która powinna zakończyć się w przyszłym roku, zostanie zrealizowana za kwotę 1 983 982,20 zł brutto.