Ochrona własności intelektualnej w firmie – to musi wiedzieć przedsiębiorca!

narada w firmie
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Obecnie wiele działań przedsiębiorstw prowadzonych jest w sieci. Tam też zamieszczane są różne materiały, grafiki, logotypy. Jednak ze względu na częstą nieznajomość przepisów przez internautów, dochodzi do naruszenia własności intelektualnej. Dlatego podpowiadamy, co musi na ten temat wiedzieć przedsiębiorca.

Co to jest własność intelektualna?

Własność intelektualna jest bardzo szerokim pojęciem – tak naprawdę obejmuje wszystkie wytwory ludzkiego rozumu. Choć najczęściej w ten sposób postrzega się dzieła literatury, sztuki, to tak naprawdę dotyczy to również przemysłu, biznesu, wszelkich form działalności człowieka.

Aby jednak doprecyzować, co podlega ochronie własności intelektualnej, poszczególne akty prawne wyjaśniają te kwestie. Do najważniejszych z nich należy Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. oraz Ustawa Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. Gdy regulacje w nich zawarte nie odnoszą się do wybranego aspektu, można odwołać się również do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r. oraz do Ustawy o ochronie baz danych z 27 lipca 2001 r. Jak widzisz, zagadnienia z tym związane są skomplikowane, ale nie martw się – ochrona własności intelektualnej w firmie jest prostsza z pomocą prawnika Pozostając we współpracy z doświadczoną kancelarią prawną możesz mieć pewność, że Twoje prawa będą dobrze zabezpieczone. A jakie wytwory najczęściej podlegają ochronie w firmie?

Może to być wynalazek, czyli nowe, przemysłowe rozwiązanie, spełniające określone warunki. W ten sposób chroni się także wzory użytkowe – dotyczą one kształtu, budowy lub zestawienia danego przedmiotu. Przedsiębiorcy często korzystają ze znaków towarowych, czyli oznaczeń przedstawionych w sposób graficzny. One także nie mogą być swobodnie rozpowszechniane, wykorzystywane. Kolejnym rodzajem własności intelektualnej w firmie, który podlega ochronie, jest topografia układu scalonego. Towar wytwarzany przez firmę może także posiadać oznaczenie geograficzne.

Metody ochrony własności intelektualnej w firmie

Nawet niedużej wielkości firma może posiadać własność intelektualną, którą chciałaby chronić. Można to zrobić na dwa sposoby – na podstawie prawa wyłącznego lub tzw. wiedzy utajonej.

Do form prawa wyłącznego należy prawa autorskie, patenty, wzory użytkowe oraz wzory przemysłowe. Warto pamiętać, że prawo autorskie przysługuje Ci automatycznie, natomiast uzyskanie patentu czy wzoru użytkowego wymaga zgłoszenia wniosku w Urzędzie Patentowym RP. Przy czym ochrona ta, w zależności od jej rodzaju, może być ograniczona do 5, 10, 20 czy 25 lat.

W przypadku wiedzy utajonej to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek dopilnowania, aby konkretne rozwiązania, innowacje, nie przedostały się do publicznej wiadomości.

Naruszenie własności intelektualnej – jakie kroki przedsiębiorca musi podjąć?

Aby móc z sukcesem dochodzić swoich praw, najlepiej jest uzyskać ochronę, o której mowa była wcześniej, na wszystkie wytwory przedsiębiorstwa. Jeśli jednak to będzie nieskuteczne, należy przedsięwziąć kroki prawne. W pierwszej kolejności należy wystąpić o zaniechanie działań naruszających własność intelektualną oraz o usunięcie wszelkich konsekwencji z tym związanych. Przedsiębiorca może domagać się odszkodowania. Ponadto wobec osoby, która naruszyła własność intelektualną, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje karne. Trzeba tylko podkreślić, że wszystko to ma miejsce na drodze sądowej.