Jak pokonać depresję i nerwicę?

Depressed woman
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Depresja i nerwica są jednymi z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, które często traktowane są zbyt pobłażliwe, a w konsekwencji mogą prowadzić do poważnych problemów. Zarówno depresja, cechująca się przede wszystkim utrzymującym się poczuciem smutku, pustki czy utratą zainteresowania życiem codziennym, jak i nerwica, którą częściej niż depresji towarzyszą stany nerwowe i lękowe, są chorobami dość izolującymi. Ludzie cierpiący na nie, nie widząc pomocy z zewnątrz, często zamykają się w sobie, odcinając jedynie pozornie źródła swoich lęków i niezadowolenia. Jak pokonać depresję i nerwicę i kiedy skorzystać z profesjonalnej pomocy w ich leczeniu?

Depresja – jak rozpoznać objawy i leczyć jej przyczyny?

Istnieje wiele różnych odmian depresji i właściwie każdy może przeżywać jej objawy na swój sposób, z różną intensywnością. Choć więc z reguły cechuje ją ogarniające poczucie smutku i przygnębienia, niezdolność do wykonywania codziennych czynności czy ogólna niechęć do życia, w praktyce objawy depresji mogą sięgać znacznie dalej i wpływać na każdy aspekt naszego życia. Zaburzenia snu, problemy zdrowotne, a nawet destrukcyjne nawyki (w tym także popadanie w nałogi) mogą być jasną oznaką problemów z depresją. I choć samo określenie jej jako choroby psychicznej jest dla wielu osób trudne do przyswojenia, depresja nie jest zaburzeniem, które można bagatelizować i wyleczyć „biorąc się w garść”. To problem, którego zwalczenie może potrwać.

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja dotyka prawie 10% całej populacji, co stanowi czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Wśród nich pojawiają się jednak osoby cierpiące zarówno na tzw. depresję egzogenną, wynikającą z trudnych i traumatycznych przeżyć, dystymię, czyli depresję związaną z bardzo niskim poczuciem własnej wartości, depresję poporodową, depresję sezonową, jak i depresję endogenną, wynikającą z zaburzonej pracy systemu hormonalnego. Nie trudno zauważyć, że wszystkie z powyższych różnią się od siebie. Ich leczenie będzie wymagało więc zwykle bardzo konkretnego podejścia, a to możliwe będzie tylko po zdiagnozowaniu przyczyny depresji.

Poczucie smutku, niechęć do codziennych czynności, apatia społeczna, a nawet myśli samobójcze nie znikną samoistnie, nawet jeśli pozornie uda się je odsunąć na bok. Wbrew powszechnemu przekonaniu, samodzielna walka z depresją jest praktycznie niemożliwa – leczenie powinno odbywać się w kontrolowanych warunkach, z pomocą doświadczonego specjalisty, który posiada odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie do tego, by móc zrozumieć problem osoby chorej oraz udzielić jej niezbędnej pomocy.

Depresja a nerwica – jak pokonać stany lękowe?

Nerwica jest często mylona z depresją, choć w rzeczywistości różni się od niej dość znacząco. W przypadku problemów nerwicowych, głównymi objawami są między innymi stany lękowe, silne doświadczenia cierpienia i fobie, które zaburzają codzienne funkcjonowanie. To właśnie z nerwicą utożsamia się silne, nietypowe dla większości osób reakcje na stres, ciągłe rozdrażnienie, czy zaburzenia z adaptacją w środowisku. Osoby cierpiące na nerwicę mogą być więc aspołeczne, celowo odłączając się od życia towarzyskiego w poczuciu braku zrozumienia. Niestety, na chorobę tę cierpi szacunkowo nawet 20% populacji. Podobnie jednak jak depresja, nerwica jest dość często ignorowana przez ludzi oraz otoczenie i tłumaczona stresem, na który osoby chore reagują często bardzo silnie.

Zaburzenia nerwicowe można podzielić na kilka różnych rodzajów, różniących się od siebie zarówno objawami, jak i intensywnością przebiegu choroby. Wyróżnić można tu więc nerwicę natręctw, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsywne objawiające się kompulsywnym wykonywaniem pewnych rytuałów lub wielokrotnym powtarzaniem konkretnych czynności bez większego wytłumaczenia dla ich konieczności. Innym wariantem nerwicy może być nerwica neurasteniczna, objawiająca się dużym rozdrażnieniem, zmęczeniem, uczuciem znużenia, osłabieniem, problemami z koncentracją, a także zaburzeniami snu oraz smutkiem. Ostatnim i jednocześnie najczęściej występującym wariantem nerwicy jest jednak nerwica lękowa, której objawy to przede wszystkim nieustanny i nieuzasadniony strach przed wieloma rzeczami, sytuacjami czy stanami, np. wyjściem z domu, pozostaniem samemu w mieszkaniu, pójściem do sklepu czy nawet spaniem.

Jednym ze skutków nieleczonej nerwicy jest utrata jakiejkolwiek radości z życia. Podobnie jak w przypadku depresji, trudno jednak poradzić sobie z nią samodzielnie. Każdy reaguje na nerwicę inaczej i każdy z innego powodu rozwija jej objawy, dlatego też nie ma jednego, uniwersalnego sposobu na jej wyleczenie. Przy terapii potrzebna będzie więc pomoc wykwalifikowanego specjalisty, np. w ośrodku. Zarówno z depresją, jak i nerwicą można zgłosić się do dedykowanych placówek terapeutycznych, takich jak zlokalizowany koło Wrocławia Ośrodek Przebudzenie, w których specjaliści wiedzą jak radzić sobie z nerwicą i jak przeprowadzić osobę chorą ze stanu, w którym się znajduje do poziomu, w którym może samodzielnie radzić sobie z życiem codziennym.