Agencja PR – jak działa agencja PR?

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Na co dzień mamy do czynienia z ogromną ilością kanałów komunikacji – zjawisko to widoczne jest również w szeroko rozumianym biznesie. W końcu zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i ogromne firmy muszą się komunikować z otoczeniem, aby odpowiednio kształtować opinie swoich odbiorców. Tym właśnie zajmują się działy i agencje PR.

Co to jest PR? 

Zacznijmy jednak od początku. PR to skrót od angielskich słów public relations, które w dużym skrócie oznaczają relacje publiczne. Tłumaczenie to może i jest proste, jednak za nim kryje się bardzo rozbudowana definicja. PR oznacza bowiem działania skierowane do określonych odbiorców, mające w nienachalny sposób przynieść danemu podmiotowi rozgłos, a także wpłynąć korzystnie na jego wizerunek. 

Jak działa agencja PR? 

Pracownicy agencji PR to profesjonaliści, którzy zdobywają doświadczenie podczas kontaktów z rozmaitymi klientami. Zatrudniając agencję PR, firma kupuje sobie bezpieczeństwo w nagłych sytuacjach. Jest to swego rodzaju straż pożarna, która np. w przypadku wybuchu kryzysu szybko ugasi pożar z nim związany, a także pomoże naprawić wyrządzone przez niego szkody. Samotne bieganie z gaśnicą nie jest w takiej sytuacji najlepszym wyjściem… W województwie dolnośląskim skutecznością wyróżnia się agencja eventowa PR z Wrocławia. Warto zapoznać się z ich ofertą. 

Obowiązki PR-owca 

Osoba pracująca w dziale PR nie zajmuje się jedną dziedziną – jej obowiązki są bardzo szerokie i obejmują wiele obszarów. Niektóre z nich to: 

  • media relations – budowanie relacji z mediami, 
  • monitoring i analiza mediów – monitorowanie treści, które ukazały się w Internecie,
  • komunikacja wewnętrzna – współdziałanie z działem HR i kontakt z pracownikami firmy,
  • redakcja tekstów – tworzenie tekstów na potrzeby firmy, np. notatek, ulotek, relacji z wydarzeń itd.,
  • komunikacja kryzysowa – stworzenie planu zarządzania kryzysowego,
  • raportowanie – pisanie sprawozdań z działań przeprowadzonych w firmie.

Korzyści z agencji PR 

Oprócz niewątpliwego wsparcia podczas sytuacji kryzysowej agencja PR może zrobić dużo więcej dobrego dla firmy. Po pierwsze jej zadaniem jest bieżące monitorowanie działań firmy, a także tego, co dzieje się wokół niej, aby do kryzysu nie dopuścić. Po drugie tego typu jednostka pomaga przy selekcji i kształtowaniu informacji na temat przedsiębiorstwa, które mają trafić do mediów. Po trzecie tworzy materiały firmowe, organizuje szkolenia pracownicze i pomaga pracownikom uczestniczyć w szeroko rozumianej działalności PR-owej firmy.