Dzielnice i osiedla Wrocławia – podział administracyjny miasta. Aktualne nazwy i historyczne z lat 1945, 1990, 2021

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Wrocław w swojej historii był podzielony w różny sposób. Na dzielnice oraz na osiedla. Wielu mieszkańców, szczególnie tych ze starszych pokoleń, nawet dziś chętnie używa nazw dzielnic – także dlatego, że tej formie podziału administracyjnego wciąż jeszcze w swoim nazewnictwie używają ważne dla nas instytucje – takie jak np sądy, zus czy też urzędy skarbowe.

Gdy na początku lat 90. ub. wieku zaczęły się wielkie ustrojowe porządki w kraju również na szczeblach administracyjnych, nastąpił też koniec ery Wrocławia osadzonego formalnie na Starym Mieście, Psim Polu, Fabrycznej, Śródmieściu i Krzykach.

Przedwojenny podział administracyjny Wrocławia (do 1945)

Jeszcze do 1945 roku, czyli końca wojny, Wrocław był podzielony dwustopniowo:
na Stadteile (części miasta) odpowiadające dawnym przedmieściom,
A następnie części dzieliły się na Viertel (dzielnice – tłumacząc dosłownie kwartały), które też czasem były łączone ze sobą administracyjnie, a wywodziły się z pierwotnego średniowiecznego podziału miasta na cztery części, czyli Viertel (stan na lata 1904–1911).

Która dzielnica Wrocławia jest najlepsza i najatrakcyjniejsza do zamieszkania?

Z rankingu serwisu OtoDom gdzie 140 tysięcy mieszkańców (z czego 3170 z Wrocławia) odpowiedziało na pytania dotyczące licznych aspektów życia w ich najbliższym otoczeniu. Najbardziej podstawowe brzmiało: “na ile prawdopodobne jest, że poleciłbyś znajomym mieszkanie w Twojej okolicy?”. Na podstawie odpowiedzi określiliśmy wskaźnik NPS (ang. Net Promoter Score), czyli współczynnik rekomendacji.

Według rankingu OtoDom najbardziej polecaną dzielnicą Wrocławia są Krzyki (21 punktów w skali od -100 do 100), ale tylko niewiele gorzej oceniono Fabryczną (17 punktów). W tym zestawieniu najgorzej wypadło Stare Miasto (-9 punktów), a w środku stawki uplasowały się Psie Pole (6 punktów) i Śródmieście (0 punktów). Najchętniej odwiedzane przez turystów dzielnice centralne według wrocławian wcale nie są najbardziej atrakcyjnymi miejscami do zamieszkania.

Według ankiet i wynikających z nich polecenia dawnej dzielnicy Krzyki jako najlepszej części miasta do mieszkania ważnym aspektem jest tutaj atmosfera między mieszkańcami oraz wysokie poczucie bezpieczeństwa, a także sprawna komunikacja miejska i łatwy dojazd do centrum także samochodem (brak patoaktywistów i samochodozy – przyp. red.)

Aż w połowie z 10 szczegółowych kategorii według respondentów najwyżej uplasowała się dzielnica Fabryczna. Tutaj mieszkańcy lepiej niż w innych rejonach ocenili między innymi dostępność terenów zielonych (najbardziej zielona dzielnica Wrocławia), infrastrukturę dla dzieci, ceny towarów i usług, służby komunalne, oraz… własnych sąsiadów. Za najbezpieczniejszą i najczystszą dzielnicę ankietowani uznali Psie Pole. Stare Miasto wygrało w kategoriach związanych z czasem wolnym oraz lokalną ofertą handlową. Najlepiej skomunikowaną dzielnicą rankingu okazało się natomiast Śródmieście.

Jak wynika z Rankingu Dzielnic Otodom, łatwość dojazdów to jedna z niewielu zalet tej części Wrocławia. Śródmieście zajęło ostatnie miejsce pod względem cen, służb komunalnych, sympatii do sąsiadów oraz czystości. W 3 kategoriach ostatnie miejsce zajęło Psie Pole, a były to: komunikacja, wygoda zakupów i dostępność infrastruktury dla dzieci.