Program Kawka Wrocław – nabór wnioskow o dofinansowania 2014

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Gmina Wrocław dołączyła do programu Kawka i właśnie rozpoczął się nabór wniosków. Od wczoraj mieszkańcy gminy Wrocław mogą składać wnioski jeśli chcą zlikwidować piece węglowe i wymienić je na ogrzewanie gazowe, elektryczne lub dotację na fotowoltaikę czyli solary. Kolejną możliwością pozyskania bardziej ekologicznej energii cieplnej – jest podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – wszystko to jest dostępne jeśli chcemy otrzymać cel dotację w ramach programu KAWKA.

Program KAWKA we Wrocławiu

 

Spis treści:

Czym jest program kawka

Kawka to nazwa ogólnopolskiego programu, którego celem jest walka z zanieczyszczeniem powietrza w miastach, w których regularnie odnotowywane są przekroczenia dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń czyli smogu.

W 2014 roku Wrocław przystąpił do programu KAWKA, dzięki temu otrzymaliśmy środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dotację dla mieszkańców na likwidację pieców węglowych i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Wrocławia w roku 2014 na realizację ww. zadania wynosi 4.000.000 zł.

Kawka – Wzory wniosków o udzielenie dotacji 2014

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2016 można składać od 18 lipca 2014 stycznia do 30 września 2014 r. do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.

Wrocław przeznaczy w latach 2014 – 2018 40 mln zł na dotacje dla osób fizycznych w celu wymiany pieców węglowych na inne proekologiczne źródła ciepła (36 mln pochodzi z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska).

Dotację w aktualnym naborze mogą pozyskać osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do mieszkań lub domów położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.

Program Kawka – na co można uzyskać dotację

Dotacja celowa może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

 1. Trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:
  1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  2. ogrzewanie gazowe,
  3. ogrzewanie elektryczne,
  4. odnawialne źródło energii,

  przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji;

 2. podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
 3. instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
 4. termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym, o której mowa w pkt. 1.
 5. Program KAWKA jest realizowany przez gminy: Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, Szczawno-Zdrój, Nowa Ruda i Świdnica. Dzięki pierwszej i drugiej edycji programu na Dolnym Śląsku zmniejszy się emisja dwutlenku węgla o 7,5 tysiąca ton w ciągu roku. Do powietrza trafi także mniej niebezpiecznych pyłów o blisko 110 ton w ciągu roku.