Młodzi XXI zorganizowali wiec poparcia dla Gruzji!

    Click to rate this post!
    [Total: 0 Average: 0]

    Dziś w samo południe na wrocławskim Rynku pod pomnikiem Aleksandra Fredry zebrało się kilkadziesiąt osób. Zebrali się oni by zamanifestować swą solidarność z Gruzją podczas jej konfliktu zbrojnego z Rosją.

    Wiec został zorganizowany przez grupę Młodzi XXI (jest to młodzieżówka Stowarzyszenia Dolny Śląsk XXI Kazimierza Michała Ujazdowskiego i Rafała Durkiewicza). Podczas trwającego pół godziny wiecu zebrano ponad 30 podpisów pod listem poparcia dla Gruzji. List ten zostanie przekazany ambasadzie Gruzji w Polsce.
    (od red. Była to właśnie jedna z akcji na której ilość mediów zgromadzonych na miejscu była podoba na ilości manifestantów).