Jak pozyskać środki unijne na rozwój swojego biznesu?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dotacje unijne to nieodpłatny i bezzwrotny instrument finansowy Unii Europejskiej, którego głównym zadaniem jest finansowanie inwestycji, mających przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw w kierunku innowacji. Pozyskiwanie środków unijnych otwiera zatem przed właścicielami firm z państw członkowskich szerokie możliwości, jednak sam proces ubiegania się o dotacje bynajmniej nie należy do szybkich i prostych. Jak zatem skutecznie pozyskać fundusze unijne na rozwój prowadzonej działalności? Sprawdź!

Pozyskiwanie środków unijnych – etapy

Skuteczne pozyskiwanie środków unijnych to wymagające zadanie, które wymaga uprzedniego przygotowania, uwzględniającego najczęściej również zasięgnięcie profesjonalnego doradztwa ze strony doświadczonych specjalistów. Jak wygląda standardowy proces wnioskowania o dotacje z Unii Europejskiej? Poniżej znajdziesz listę kilku kluczowych kroków, jakie nierozerwalnie wiążą się z tym przedsięwzięciem.

Analiza potrzeb przedsiębiorstwa

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie unijne, w pierwszym kroku należy przeprowadzić szczegółową analizę potrzeb firmy. Warto oddać to zadanie w ręce wyspecjalizowanych doradców, którzy – dzięki wieloletniemu doświadczeniu – trafnie zweryfikują potencjał przedsiębiorstwa i ustalą, czy dysponuje ono odpowiednimi warunkami dającymi szansę na skuteczne wnioskowanie o dotację unijną. Eksperci zbadają także poziom innowacyjności planowanego projektu pod kątem wymagań ujętych w regulaminie danego konkursu. Dzięki temu będą w stanie ustalić najkorzystniejszą linię finansowania.

Modelowanie projektu unijnego

Kolejnym, nie mniej wymagającym krokiem jest tzw. modelowanie projektu. Na tym etapie należy wyszczególnić kluczowe obszary przedsięwzięcia w celu zwiększenia szans na pomyślne otrzymanie dotacji. Dlatego ważne jest rzetelne opracowanie koncepcji projektu z uwzględnieniem wymagań konkretnego konkursu, jakie określiła instytucja zarządzająca.

Opracowanie wniosku o dotację unijną

Przygotowanie skutecznego i kompletnego wniosku o dotację z UE okazuje się częstokroć bardzo trudnym zadaniem – zwłaszcza jeśli firma nie miała dotychczas doświadczenia na tym polu. Na tym etapie wsparcie merytoryczne ze strony doświadczonych specjalistów okazuje się niezwykle ważne i pozwala zaoszczędzić dużo czasu. Eksperci ds. dotacji zajmą się bowiem sporządzeniem wniosku o dotację, uwzględniając wymogi formalne i merytoryczne danego konkursu, oraz skompletują niezbędną dokumentację. Po złożeniu aplikacji zaoferują ponadto pomoc w bieżącym monitorowaniu strony instytucji oceniającej wniosek i komunikacji z jej przedstawicielami.

Umowa o dofinansowanie

Kolejnym ważnym krokiem jest przygotowanie umowy o dofinansowanie wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników.

Rozliczenie dotacji

Wyzwania związane z pozyskiwaniem środków unijnych bynajmniej nie kończą się w momencie pomyślnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie. Na beneficjentów czeka bowiem jeszcze jedno trudne zadanie – poprawne rozliczenie otrzymanej dotacji unijnej. Wypłata środków na konto przedsiębiorcy jest oddalona w czasie, a ostateczne przyznanie funduszy zależy od tego, czy beneficjent dotrzyma warunków ustalonych w treści umowy o dofinansowanie. Rzetelnie przygotowana sprawozdawczość okazuje się w tym przypadku gwarantem sukcesu, a składają się na nią takie działania jak: wybór wykonawców i dostawców w zgodzie z procedurą konkurencyjności, terminowe złożenie wniosków o płatność, przygotowanie dokumentacji informacyjno-promocyjnej czy monitorowanie harmonogramu projektu.