Na czym polega system dozoru elektronicznego?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

System dozoru elektronicznego (określany skrótem SDE) to wyjątkowa szansa dla osób odbywających karę pozbawienia wolności. Jeżeli tylko sąd zgodzi się zamienić ją na SDE, oskarżony będzie mógł opuścić zakład karny i kontynuować odbywanie kary w domu.

  1. Co to jest SDE?
  2. Korzyści wynikające z zastosowania systemu dozoru elektronicznego
  3. Pomoc w uzyskaniu zgody na SDE

Dzięki temu oskarżony wciąż ma możliwość zrozumienia szkodliwości popełnionych czynów, ale jednocześnie nie musi spędzać czasu w więzieniu. W niektórych przypadkach pozwala to uniknąć poważnej traumy.

Co to jest SDE?

System dozoru elektronicznego polega na ograniczeniu wolności skazanego z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń (między innymi nadajnika, który przypomina wyglądem bransoletę). Skazani, którzy odbywają karę z wykorzystaniem tego systemu, mogą na przykład spędzać czas we własnym domu. Jednocześnie specjalne urządzenia monitorujące przez cały czas pilnują, czy skazany postępuje zgodnie z ustaleniami i na przykład nie opuszcza wyznaczonego miejsca. Skazani objęci tym systemem powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli złamią umowę i naruszą ustalony harmonogram, to sędzia oraz kurator od razu otrzymają stosowną informację. To natomiast może prowadzić do cofnięcia decyzji o wykorzystaniu SDE i powrocie do zakładu karnego.

Korzyści wynikające z zastosowania systemu dozoru elektronicznego

Jeżeli adwokat lub radca prawny wywalczy dla swojego klienta SDE, skazany będzie mógł cieszyć się wieloma korzyściami. Przede wszystkim zmiana zamkniętego zakładu karnego na własny dom przekłada się na większy komfort. Dodatkowo sąd może przychylić się do zgody na opuszczanie miejsca zamieszkania w celach zawodowych lub szkolnych. Dzięki temu, pomimo wyroku, skazany może kontynuować pracę lub uczęszczać na studia. To natomiast sprawia, że po zakończeniu kary nie trzeba będzie ponownie szukać pracy lub nadrabiać dużych zaległości w nauce. Dozór elektroniczny przysługuje skazanym, których kara nie przekracza 1,5 roku. Niezbędne jest, aby skazany miał określone miejsce stałego pobytu oraz uzyskał zgodę osób, które wspólnie z nim mieszkają. W celu zainstalowania instalacji systemu dozoru elektronicznego warunki mieszkaniowe muszą spełniać pewne wymogi, ale z reguł nie ma z tym problemów. Bardzo ważne jest natomiast prawidłowe złożenie wniosku o przyznanie dozoru z wykorzystaniem SDE, z czym wielu skazanych ma duży problem. Łatwo można popełnić błąd przy samodzielnym wypełnianiu wniosku, dlatego najlepiej zadbać o to, aby pomógł z tym ktoś, kto ma doświadczenie w podobnych sprawach. Świetnym wyborem może okazać sie adwokat z Wrocławia, który niejednokrotnie zajmował się podobnymi sprawami. Dzięki temu można zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji.

Dobry adwokat Wrocław – pomoc w uzyskaniu zgody na SDE

Wniosek o objęcie dozorem należy złożyć samodzielnie, ponieważ obecnie SDE przyznawane jest wyłącznie na wniosek skazanego. W dodatku dokument powinien trafić bezpośrednio do sądu penitencjarnego. Na szczęście, nawet jeżeli wniosek nie został złożony od razu po ogłoszeniu wyroku, oskarżony może to zrobić w późniejszym terminie. Dodatkowo, jeżeli sprawą zajmie się doświadczona Kancelaria Adwokacka, to nawet jeśli wniosek zostanie odrzucony, będzie można złożyć zażalenie w ciągu siedmiu dni. Kancelaria adwokacka z Wrocławia https://kancelariaea.pl/ ,  a wzasadzie jej dośwadczeni adwokaci wielokrotnie pomagali skazanym w uzyskaniu możliwości resocjalizacji z wykorzystaniem systemu dozoru elektronicznego. Brak uwzględnienia zażalenia również nie oznacza, że skazany straci możliwość kontynuowania kary w miejscu swojego zamieszkania. W takiej sytuacji trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość i spróbować ponownie. Można to zrobić po upływie trzech miesięcy.