Sejmik Dolnośląski długo obradował, ale nowej flagi nie wybrał

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Jak pisaliśmy wcześniej, na wczorajszej sesji sejmiku Dolnośląskiego miał zostać przegłosowany nowy projekt dolnośląskiej flagi. niestety tak się jednak nie stało…

Obrady podczas XXX sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego która odbyła się 29 września 2008r rozpoczęły się w samo południe i trwały blisko 13 godzin!
Najwięcej kontrowersji wywołał punkt dotyczący odwołania z funkcji przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej radnej Ewy Rzewuskiej (która została zastąpiona przez Wojciecha Adamczaka).
Uchwałę w sprawie uczczenia 65. rocznicy zbrodni ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej Kresów Wschodnich II RP radni przyjęli jednogłośnie poprzez aklamację.
Również owacją na stojąco przyjęto wystąpienie Szczepana Siekierki, będącego przewodniczącym Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów.

Wracając zaś do tematu flagi – mimo wysiłków i wystąpienia Piotra Milczanowskiego, który szczegółowo opisał proces powstania projektów przedstawionych Sejmikowi flag, nie udało się wybrać żadnego z nich, a uchwałę w tej sprawie skierowano do drugiego czytania.

Dokonano też kilku innych zmian w komisjach stałych Sejmiku. Łącznie na 30. sesji Sejmiku przyjęto aż 41 uchwał!