Zdobądź Certyfikat Kompetencji Zawodowych we Wrocławiu

Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeprowadzany jest w wielu dużych ośrodkach miejskich w kraju. Jednym z nich jest Wrocław, co jest znacznym ułatwieniem dla osób mieszkających w województwie dolnośląskim. Wystarczy we wniosku składanym do Instytutu Transportu Samochodowego określić dogodną dla siebie lokalizację przeprowadzenia egzaminu.

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeprowadzany jest w wielu dużych ośrodkach miejskich w kraju. Jednym z nich jest Wrocław, co jest znacznym ułatwieniem dla osób mieszkających w województwie dolnośląskim. Wystarczy we wniosku składanym do Instytutu Transportu Samochodowego określić dogodną dla siebie lokalizację przeprowadzenia egzaminu.

Warto jednak pamiętać, iż samo miejsce testu to nie wszystko. Koniecznym jest odpowiednie przygotowanie się do niego, w czym pomagają kursy organizowane między innymi przez CKZ Coaching. Egzaminu sprawdza wiedzę teoretyczną kandydata, a także umiejętność jej zastosowania w praktyce, podczas rozwiązywania tak zwanych zadań problemowych.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Wrocław

Certyfikat Kompetencji Zawodowych we Wrocławiu może uzyskać każdy, kto pozytywnie zda państwowy egzamin. Składa się on z dwóch części – testowej i problemowej. Aby uzyskać licencję, niezbędne jest zaliczenie każdej z części na co najmniej 50%. Po egzaminie Instytut Transportu Samochodowego wyśle certyfikat pocztą, w terminie 28 dni od daty sprawdzianu.

Jak wspomnieliśmy Certyfikat Kompetencji Zawodowych to testy, obejmujące 64 pytania wielokrotnego wyboru, z czterema możliwymi odpowiedziami. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest jeden punkt. Pytania przydzielane są kandydatowi losowo, po 8 w każdym module. Kolejnym etapem egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest zadanie problemowe, obejmujące dwa przykłady praktyczne do rozwiązania. Jedno z zagadnień zawsze dotyczy czasu pracy kierowców. Za tę część również można uzyskać maksymalnie 64 punkty.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych kurs

Jak zatem przygotować się do egzaminu? Aby pozytywnie przejść sprawdzian na Certyfikat Kompetencji Zawodowych, kurs jest wręcz niezbędny. Pozwala usystematyzować wiedzę, a także zgłębić ją w zakresie, który będzie weryfikowany podczas egzaminu. CKZ Coaching organizuje profesjonalne szkolenia w całej Polsce, pomagające opanować niezbędny materiał zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Zajęcia prowadzą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem, pracując na autorskich materiałach szkoleniowych. Podczas kursu liczy się przede wszystkim efektywna nauka, co osiągane jest poprzez pracę na przykładach i praktyczną analizę obowiązujących przepisów. Szkolenia dedykowane są doświadczonym w branży przedsiębiorcom oraz osobom, które dopiero rozpoczynają karierę zawodową w transporcie osób lub rzeczy.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest dokumentem, który musi posiadać każdy, kto zarządza firmą transportową. Aby go uzyskać, niezbędne jest zdanie państwowego egzaminu, obejmującego część testową i problemową. W przygotowaniu się do sprawdzianu pomocne są kursy, organizowane przez CKZ Coaching, między innymi we Wrocławiu. Podczas profesjonalnych szkoleń kandydaci pogłębiają zdobytą dotychczas wiedzę, a także systematyzują ją, szczególnie w kontekście zagadnień, które weryfikowane będą podczas egzaminu.