Kiedy warto złożyć pozew o podwyższenie alimentów? Pomoże Adwokat od rozwodów

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Podczas sprawy rozwodowej wysokość alimentów ustalana jest z uwzględnieniem sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej do opłacania alimentów oraz bieżących potrzeb dziecka. Warto jednak mieć na uwadze, że wraz z upływem czasu oba te czynniki mogą ulec zmianie. Dowiedz się, w jakiej sytuacji możliwe jest złożenie pozwu o podwyższenie alimentów oraz dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokackiej w tym zakresie.

Co stanowi podstawę do podwyższenia alimentów?

Z upływem czasu może okazać się, że kwota otrzymywanych alimentów jest zbyt niska, by pokryć potrzeby dziecka. Niezwykle istotne jest jednak to, że decyzja na temat ustalonej kwoty alimentów nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Pozew o podwyższenie alimentów można wystosować w dowolnym odstępie czasu po poprzednim orzeczeniu o wysokości alimentów, ważne, by w międzyczasie doszło do zmiany stosunków (zmiany sytuacji finansowej, zmiany potrzeb, kosztów utrzymania, zmiany dochodów).

Do podwyższenia alimentów mogą upoważniać następujące okoliczności:

  • zwiększenie się potrzeb dziecka – kiedy dziecko dorasta, jego potrzeby dynamicznie się zmieniają. Najbardziej kluczowy i wymagający pod kątem finansowym okres rozpoczyna się, kiedy dziecko idzie do szkoły. Pozew o podwyższenie alimentów można więc złożyć po rozpoczęciu przez dziecko edukacji szkolnej lub kiedy od ostatniej decyzji dotyczącej wysokości alimentów minęło kilka lat.
  • pogorszenie możliwości finansowych osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem – jeśli rodzic zamieszkujący z dzieckiem stracił pracę, zachorował lub z innych przyczyn jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu.
  • poprawa możliwości finansowych osoby zobowiązanej do alimentacji – dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których osoba zobowiązana do alimentacji uzyskała podwyżkę, zmieniła pracę na lepiej płatną lub odziedziczyła wartościowy spadek.
  • zaniechanie kontaktów z dzieckiem – utrzymywanie stałych, ustalonych podczas rozprawy rozwodowej kontaktów z dzieckiem jest uznawane za element obowiązku alimentacyjnego i liczone na poczet potrzeb dziecka. Zerwanie kontaktów może więc być podstawą do podwyższenia alimentów.

W każdej sytuacji osoba ubiegająca się o podwyższenie alimentów jest zobowiązana przedstawić rzetelną dokumentację, która potwierdzi zasadność składania pozwu.

Adwokat rozwody Wrocław – pomoc adwokacka przy pozwie o podwyższenie alimentów

Przygotowując się do złożenia pozwu o podwyższenie alimentów warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego adwokata. Pomoże on stwierdzić, czy podstawa pozwu o podwyższenie alimentów jest zasadna, ewentualnie doradzi również w jakim zakresie należy zmienić obowiązek alimentacyjny oraz wesprze osobę składającą go na każdym etapie postępowania.

W dużych miastach rodzic składający pozew o podwyższenie alimentów ma duży wybór w kwestii wyboru pomocy adwokackiej, dlatego warto skorzystać ze wsparcia adwokata doświadczonego w tym zakresie. Wybrany Adwokat z Wrocławia pomoże dopiąć sprawę alimentacyjną z orzeczeniem korzystnym dla osoby składającej pozew.