Manifa na wrocławskim rynku

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dziś w samo południe, na wrocławskim Rynku odbyła się Manifa 2009, zorganizowana przez organizacje feministyczne, Kampanię Przeciwko Homofobii, Centrum Praw Kobiet, Amnesty International oraz Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja.

Demonstracja przyciągnęła ponad 200 osób, z różnych środowisk i organizacji społecznych, które wspólnie postanowiły wyrazić swoje poparcie dla emancypacji kobiet. Domagano się równego traktowania kobiet oraz mężczyzn oraz tolerancji niezależnie od płci, rasy, wyznania i orientacji seksualnej. Zachęcano również do odrzucenia stereotypowych ról płciowych w każdym z nas, by móc je dzielić – a nie (jak większość społeczeństwa niesłusznie zauważa) zamieniać.

Fot. Tomasz Gryszczuk

Manifa przemaszerowała wokół wrocławskiego Rynku. Skandowano takie hasła jak „Prawa kobiet, prawami człowieka”, „Kobiety do Sejmu, Panowie do garów”, „Chcemy zdrowia, nie zdrowasiek”, „Chłopaki też płaczą”, „Nasze ciało, nasze życie”, czy „Nasza ekipa, nasza manifa”.

Widoczne były także kolorowe transparenty, głoszące hasła: „Jesteśmy silne – 8 Marca”, „Przedszkola zamiast F-16”, „Stop przemocy wobec kobiet”, „Głosowaliśmy na demokrację, nie na polityczną prostytucję”, „Demokracja bez kobiet to pół demokracji”, „Lesbijki nie są dyskryminowane, dopóki nie mówią kim są”, „Gdyby mężczyźni zachodzili w ciążę, aborcja byłaby sakramentem”, „W bólu rodzić nie będę”, „Piłeś – nie bij! Bijesz? – spadaj!”, Być matką – Mój wybór! Moje prawo!”, „Edukacja seksualna w szkołach szansą na: świadome macierzyństwo, zdrowe społeczeństwo, odpowiedzialne Państwo!”, „Co 20 kobieta jest lesbijką”, „Domagamy się wdrożenia równościowych dyrektyw unijnych”, „Moja dziewczyna chce mnie poślubić”. W czasie marszu rozdawano także kolorowe baloniki.

Jak zwykle się to zdarza, musi być i opozycja – demonstrację próbowało zakłócić środowisko prawicowe -pojawiło się około 15 osób, wykrzykujących takie hasła jak, „Holocaust – Aborcja”, „Feministki, lesbijki i geje – cała Polska się z was śmieje”, czy „Precz z faszyzmem i feminizmem”. Rozdawali oni również ulotki, w którym krytykowali aborcję jako zbrodnię przeciwko ludzkości porównując ją do działań Stalina, czy Hitlera.

Organizatorzy Manify poinformowali zgromadzonych uczestników marszu o dyskryminacji kobiet na wielu płaszczyznach życia społecznego. Głos zabrały przede wszystkim te kobiety, które aktywnie uczestniczą w organizacjach działaniach na rzecz kobiet.

Prócz demonstracji, obecna była wrocławska grupa Amnesty International, która zbierała popisy pod petycją w sprawie uwolnienia więźnia politycznego w Iranie. Rozdawano również feministyczną zieloną gazetkę „Wiadomości Feministyczne”, w której głos zabrali m.in. Magdalena Środa, Kazimiera Szczuka, Olga Tokarczuk, Agnieszka Graff, profesor Ludwik Tomiałojć i wielu innych Zielonych.

Tekst/foto Tomasz Gryszczuk