Fajerwerki tylko w Sylwestra i Nowy Rok

fot. garycycles2/Flickr/cc-by-2.0
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
fot. garycycles2/Flickr/cc-by-2.0

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego do 27 lutego na terenie całego województwa obowiązuje zakaz używania wyrobów pirotechnicznych. Dolnoślązacy, którzy chcą hucznie powitać Nowy Rok nie muszą się jednak martwić. Ustawodawca przewidział wyjątki. Zakaz ten nie obowiązuje 31 grudnia i 1 stycznia.

Kto w noc sylwestrową zdecyduje się na odpalenie fajerwerków musi zrobić to z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego, ale także mienia i środowiska naturalnego. Osoby poniżej 18. roku życia mogą używać środków pirotechnicznych wyłącznie w obecności prawnego opiekuna.

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego.

Za niestosowanie się do rozporządzenia grozi kara grzywny. Dokument ten nie obejmuje jednak firm zajmujących się zawodowo organizacją pokazów pirotechnicznych.