Hewlett Packard Enterprise wprowadza 6-miesięczny płatny program rodzicielski

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Hewlett Packard Enterprise ogłosiło, że w ramach programu Work That Fits Your Life, wprowadza nowe rozwiązania, które pozwolą pracownikom wzbogacić życie osobiste oraz lepiej zrównoważyć je z pracą zawodową. Pracownicy HPE w Polsce mogą teraz korzystać z 26-tygodniowego płatnego świadczenia dla nowych rodziców – dotyczy to zarówno matek, jak i ojców – a także z tzw. Wellness Fridays.

Inicjatywa HPE ma przełomowy charakter ze względu na nowe zasady płatnego urlopu rodzicielskiego, jak również uelastycznienie warunków pracy. Firma rozumie znaczenie zrównania uprawnień obojga rodziców oraz uznaje rolę, jaką odgrywa w tym zakresie kultura środowiska pracy. HPE udoskonaliło zasady Płatnego Programu Rodzicielskiego, żeby umożliwić rodzicom posiadającym co najmniej roczny staż pracy w HPE, dostęp do 26 tygodniowego płatnego urlopu uwzględniającego uprawnienia do ubezpieczenia społecznego. Można z niego skorzystać w ciągu pierwszych 12 miesięcy po urodzeniu lub adopcji dziecka.

Jak pokazują badania, kluczowe dla przyszłego zdrowia psychicznego i fizycznego dziecka jest budowanie już od pierwszych dni życia więzi z rodzicami. Dlatego wspieranie młodych rodziców nabiera coraz większego znaczenia. Zarówno tworzenie kultury “Work That Fits Your Life”, jak i promowanie idei równości płci w miejscu pracy, wspiera zachowanie równowagi w sferze prywatnej i zawodowej.

Chcemy, żeby wszyscy pracownicy HPE w Polsce w pełni wykorzystywali swój potencjał zawodowy. To oznacza wspieranie ich także w czasie, kiedy zakładają swoje rodziny – mówi Katarzyna Turkiewicz, dyrektor zarządzająca Hewlett Packard Enterprise Global Business Center. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że wprowadzamy tę globalną inicjatywę lokalnie dla naszych pracowników. Inwestując w naszą wysoko wykwalifikowaną i zmotywowaną kadrę umacniamy pozycję HPE jako jednego z najlepszych pracodawców – zarówno na całym świecie jak i tutaj w Polsce – dodaje Turkiewicz.

Oprócz rozszerzonego płatnego programu dla rodziców, HPE poinformowało, że pracownikom w Polsce zostaną zaoferowane dodatkowe świadczenia:
Wsparcie dla istniejących rodzin: z programu rozszerzonego płatnego świadczenia rodzicielskiego mogą skorzystać rodzice, których dzieci urodziły się lub zostały adoptowane 1 maja 2019 r. lub później.

Wellness Friday: w ramach globalnej inicjatywy mającej na celu zwiększenie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, pracownicy są zachęcani do wyjścia z biura w jeden piątek każdego miesiąca trzy godziny wcześniej – w tym czasie mogą działać jako wolontariusz, skupić się na własnym zdrowiu fizycznym lub emocjonalnym albo zająć się rozwojem osobistym lub zawodowym.

Ten konkurencyjny pakiet korzyści jest dowodem na to, że kultura pracy w HPE jest wyjątkowa – ceni zarówno życie biurowe, jak i prywatne pracowników – powiedział Michał Zajączkowski, dyrektor zarządzający Hewlett Packard Enterprise Poland. HPE jest światowym liderem w zakresie wsparcia oferowanego pracownikom. Koncentrując się na dobrym samopoczuciu i elastyczności, jesteśmy w stanie stworzyć środowisko pracy, w którym pracownicy mogą się rozwijać i osiągać pełen potencjał nawet w okresie przejściowym w domu – podkreślił Zajączkowski.